Sonntag, 20. April 2014

ПЪТЕШЕСТВИЕ / WANDERLUST ! Open Call

23 ФЕСТИВАЛ ПРОЦЕС – ПРОСТРАНСТВО / Балчик
ПЪТЕШЕСТВИЕ / WANDERLUST @ Писмо до поискване
Проект на Елизабет Колеман-Линк (Англия/Германия)

 Пътешествие / Wanderlust е отворена покана за Международно изкуство изпратено по пощата с кулуминация във вид на инсталация на специфично място и онлайн галерия, комбиниращи традиционните пощенски услуги и социалните мрежи за поставяне началото на действаща инициатива за пътуваща номадска колекция.
ОТВОРЕНА ПОКАНА за участие за Пътешествие / Wanderlust

Отворена покана за Българската колекция на проекта
Писмо до поискване: Международно изкуство по пощата,
като част от Фестивал Процес – Пространство.
Всеки формат, рисунки, фотографии, намерени обекти, текстил, филм, музика,
отговарящи на темата Пътешествие / Wanderlust.
Моля изпращайте произведения до 6 юни 2014
на следния адрес:
Фестивал Процес – Пространство
Исторически музей
Ул. „Димитър Желев“ 2
9600 Балчик
23 PROCESS – SPACE ART FESTIVAL / Balchik, Bulgaria
ПЪТЕШЕСТВИЕ / WANDERLUST @ Poste Restante
Project by Elizabeth Coleman-Link (UK/Germany)
Пътешествие / Wanderlust is an International Mail Art Open Call, culminating in a site specific Installation and an Online Gallery, combining the use of traditional postal services and social media networks to initiate an ongoing and participatory travelling Nomadic Collection.

OPEN CALL for Пътешествие / Wanderlust
Open call for the Bulgarian Collection of the
Poste Restante Project: International Mail Art,
as part of Process – Space Art Festival.
Any format, drawings, photos, found objects, textiles, film, music,
responding to the theme 
Пътешествие / Wanderlust.


Please send art works before June 6, 2014

to the following address:Process-Space Art Festival

Historical Museum

2 "Dimitar Zhelev" St

9600 Balchik, Bulgaria

 http://processspace.wix.com/artfestival#!__2014

 https://www.facebook.com/pages/Wanderlust-Poste-Restante/459424024164533?notif_t=page_new_likeshttps://www.facebook.com/pages/Wanderlust-Poste-Restante/459424024164533?notif_t=page_new_likes